Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Valsts svētku priekšvakarā Latvijas valdība izteikusi pateicību daudzu nozaru profesionāļiem par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, šogad izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska nozares izcilniekus sumināja attālināti, sveicot Atzinības rakstu saņēmējus un sakot paldies par viņu veikto darbu un sirds degsmi, kopā veidojot mūsu Latviju stipru un lepojoties ar savu valsti.

Starp apbalvojumu saņēmējiem, Izglītības un Zinātnes ministrija ir pasniegusi Atzinības rakstu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas dabaszinību skolotājai Daigai Brantei par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem.

Skolotāja Daiga ir mūsējā vairāk kā 40 gadus – dzimusi lielvārdiete, vidējo izglītību ieguvusi Lielvārdes vidusskolā. Pēc studijām Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē 1990. gadā atgriezās mūsu skolā kā bioloģijas skolotāja.

Daiga Brante ir izcila savas darbaudzinātājas - leģendārās bioloģijas skolotājas Regīnas Gribustes darba turpinātāja – profesionāla, atbildīga, prasīga, korekta, uz sadarbību vērsta. skolotāja, kurai lieliski padodas darbs ar talantīgajiem skolēniem un patīk izaicinājumi. Daiga atzīst, ka vislielāko gandarījumu pedagoģiskajā darbā viņai sagādā skolēnu atziņa – tieši bioloģijas stundās viņi ir raduši iedvesmu, lai turpinātu studijas ar bioloģiju saistītajās jomās  - medicīnā, veterinārmedicīnā, bioloģijā, fizioterapijā, vides zinībās u.c.  Skolotāja apzinās, ka viņai kā pedagogam tas uzliek lielu atbildības nastu, tomēr vienlaicīgi Daiga ir ļoti priecīga un gandarīta, sastopoties ar mūsu skolas absolventiem kā Latvijas jaunajiem zinātniekiem vai mediķiem, dabaszinātņu pedagogiem. Skolotāja Daiga  atzīst: “Ja es redzu, ka skolēnam ir darbaspējas un talants, es par to neklusēju un piedāvāju sadarbību. Ja sadarbība pāraug panākumos, esmu ļoti laimīga, ka "sajutu pareizi". Tas mani iedvesmo turpināt strādāt!”

Skolotājas Daigas Brantes skolēni ar panākumiem ir piedalījušies Ogres, Lielvārdes, Ķeguma starpnovadu, Rīgas reģiona un valsts olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatēs.

Ārpus darba mācību stundās skolotāja Daiga veic ļoti apjomīgu metodisko darbu – ir ilggadēja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Dabaszinību Metodiskās komisijas vadītāja; Ogres, Lielvārdes, Ķeguma Dabaszinību jomas Metodiskās apvienības vadītāja, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācijas (turpmāk - BSA) valdes locekle un kopš 2014. gada – BSA vadītāja, iesaistās asociācijas darba, aktivitāšu plānošanā un organizēšanā - profesionālās pilnveides kursi, semināri bioloģijas skolotājiem. Kā BSA vadītāja sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzējiem Daiga Brante organizēja konkursu “Homines”, kura organizatorisko darbu nodrošina RSU. Tiek organizēta arī regulāra BSA sadarbība ar Latvijas Dabas muzeja pētniekiem, Latvijas Nacionālo Botānisko dārzu, LLU Veterinārmedicīnas un Meža fakultāti, LU Bioloģijas fakultāti, Daugavpils Universitāti.

Kopš 2015. gada Daiga Brante ir arī “Iespējamās misijas” mentore jaunajiem kolēģiem. Daiga Brante ir iesaistījusies arī vairākos ar izglītību saistītos projektos: “Estonian - Latvian cross border project “SmartGardens”, Erasmus + (“Reduce our own footprint seeding local vegetables”),  “Pumpurs”.

Lai veidotu skolēnu interesi par dabaszinātnēm, meklētu un atrastu jaunos talantus, skolotāja daudzus gadus ar kolēģu atbalstu organizē dabaszinību konkursus pamatskolas vecuma bērniem: “Lapsiņa”, “Nāc un eksperimentēt sāc!”. Starpnovadu līmenī  joprojām tiek organizēts kādreiz valsts līmeņa konkurss “Skolēns eksperimentē”.

Bez darba ar talantīgajiem skolēniem otrs lielais darba gaitu gandarījuma avots un savu spēju apliecinājums skolotājai ir ilgstošā sadarbība ar Izglītības uzņēmumu “Lielvārds” kā mācību līdzekļu līdzautorei, recenzentei, bioloģijas skolotāju profesionālās pilnveides kursu vadītājai un kopš 2018. gada – arī Izglītības ekspertei VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), darbojoties pie 7. un 8. klašu jaunā bioloģijas standarta un programmas satura izstrādes. Skolotāja Daiga atzīst: “Lepojos, ka esmu (mācību līdzekļu) līdzautore, manas idejas un pieredze ir ielikta “Lielvārda” veidotajos komplektizdevumos. Negaidīju, ka tiem būs tāda "ilgtspējība". No kolēģiem - bioloģijas skolotājiem daudzus gadus saņemu pateicības vārdus, ka “Lielvārda” izdotie  bioloģijas metodiskie materiāli ir saturiski un metodiski labi izmantojami. Pavisam nesen dzirdēju, kā kolēģe priecājās, ka tie ir pārtapuši  viedgrāmatās un digitālajās darba lapās un tagad dzīvo arī  www.soma.lv. Man ir gandarījums, ka esmu devusi savu ieguldījumu Latvijas izglītībai.”

Apkopojot informāciju sava portfolio papildināšanai, skolotāja Daiga Brante bija pārsteigta – skolā ir pavadīti 30 gadi. Daudz? Jā, un to apliecina paveiktie darbi. Tomēr darba dzīve turpinās, un skolotāja Daiga ir enerģiska, gatava jauniem izaicinājumiem un pilna apņēmības sasniegt jaunas virsotnes pedagoģijā: “Ja rastos iespēja, es labprāt izmēģinātu arī augstskolas pasniedzējas darbu ar studentiem - topošajiem bioloģijas skolotājiem. Pēc savas būtības esmu metodiķe, man nepietrūkst ideju un ir pieredze, kuru labprāt nodotu tālāk. Un vēl es vēlētos pieredzēt, ka mani skolēni kļūst par pasaules līmeņa zinātniekiem!”.


Arī Lielvārdes novada pašvaldība pievienojas apsveikumam!


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu