Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Adreses piešķiršana/mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ēkai, jaunbūvei, zemes vienībai)
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Lielvārdes novada būvvalde (zemes ierīcības inženiere)
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Adrešu piešķiršana zemes vienībām, ēkām un telpu grupām.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Lielvārdes novada būvvaldes lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas vai juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”;
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”;
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1.    iesniegums;
2.    īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
3.    zemes vienības robežu plāns un
4.    pilnvarojuma apliecinājums pilnvarotām personām (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22 dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes  
Administratīvais process  
Pārsūdzības iespējas  
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātienē
Pakalpojuma saņemšanas veids: klātienē
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novads: Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070;
Tālrunis: +371 65053570, Fakss: +371 65053336
e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 12.45-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu