Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Apbedīšanas pabalsts
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Pašvaldības materiālais atbalsts personas miršanas gadījumā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Apbedīšanas pabalstu personas nāves gadījumā piešķir, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas vismaz 12 mēnešus ir bijusi Lielvārdes novada administratīvā teritorija. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100,00 EUR. Apbedīšanas pabalstu saņem mirušās personas ģimenes loceklim, vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 30.11.2011.saistošie noteikumi Nr.19 „Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai”;

Lielvārdes novada domes 27.02.2019. saistošo noteikumu Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” 9. punkts.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) Iesniegum s - jāiesniedz oriģināls;
3)miršanas apliecība- jāuzrāda oriģināls; 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 22 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Nav
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Lielvārdes novada domē
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - pabalsta saņēmējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot personas miršanas apliecību - oriģinālu.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - Lielvārdes novada pašvaldībā.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00

2210
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu