Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Dzimšanas pabalsts
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Pašvaldības materiālais atbalsts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Dzimšanas pabalstu izmaksā jaundzimušā vecākiem vai aizbildņiem.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Pabalstu saņem jaundzimušā vecāki, ja to deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada administratīvā teritorija vismaz 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Ja Lielvārdes novadā deklarēti abi vecāki, pabalsta apmērs ir 200,00 EUR par pirmo ģimenē jaundzimošo bērnu un 250.00 EUR par katru nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu. Ja Lielvārdes novadā deklarēts viens no vecākiem, pabalsta apmērs ir 100,00 EUR par pirmo ģimenē jaundzimušo bērnu un 125.00 EUR par katru nākamo jaundzimušo bērnu. Jaundzimušā deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada administratīvā teritorija.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 30.11.2011.saistošie noteikumi Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”;

“Lielvārdes novada domes 27.02.2019. saistošo noteikumu Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” 10. punkts”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) Iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3) Bērna dzimšanas apliecība - jāuzrāda oriģināls; 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 6 kalendārie mēneši
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Ja bērna dzimšana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa noskaidro, vai bērna vecāki nav saņēmuši citas pašvaldības vienreizējo dzimšanas pabalstu.
Administratīvais process Nav
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - bērna vecāki iesniedz iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - Lielvārdes novada pašvaldībā.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Jebkura Latvijas Republikas novada teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tālrunis 65054700, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00

Veidlapas

2301
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu