Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pabalsta funkcija ir sniegt palīdzību klientam, kas ir mirušās personas ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

  • Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta budžeta iespējām, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo apbedīšanas izdevumu segšanai.
  • Pabalsts tiek piešķirts neatliekamo apbedīšanas pakalpojuma apmērā, ja netiek izmaksāts pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.
  • Ja no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tiek izmaksāts pabalsts un tas nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
  • Ja mirušai personai nav ģimenes locekļu (apgādnieku) vai personu, kuras varētu uzņemties apbedīšanu, Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu un izdevumu apmaksu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska, juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Pabalsta apmērs līdz 427,00 euro

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2015. Saistošie noteikumi Nr.20. "Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu;
  • apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Pabalsts tiek piešķirts, ja klienta iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izdošanas.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Nav.  

Brīdinājums:

Nav.  

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836, 28681334
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pabalstu klientam izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai pārskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā, vai apmaksā rēķinu pakalpojuma sniedzējam, bet klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Jumpravas pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pabalstu klientam izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Jumpravā, vai pārskaita klienta norādītajā kredītiespējas kontā, vai apmaksā rēķinu pakalpojuma sniedzējam, bet klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lēdmanes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pabalstu klientam izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai pārskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā, vai apmaksā rēķinu pakalpojuma sniedzējam, bet klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu