Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lai veicinātu mūsdienīgas kultūrvides veidošanu Lielvārdes novadā, kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu, kultūras un jaunrades procesu attīstību un sadarbību kultūras jomā ar citiem novadiem Latvijā un ārvalstīs, iezīmējot Lielvārdes novada savdabību, Lielvārdes novada pašvaldība izsludina kultūras projektu konkursu.

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt jebkura juridiska persona, kuras juridiskā adrese un darbības vieta ir Lielvārdes novadā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novadā un kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Kultūras projektu konkursa prioritātes 2015. gadā ir – (1) kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana – apzināšana, izpēte, dokumentēšana un popularizēšana, (2) mākslas nozares attīstība (glezniecība, zīmēšana, grafika, tēlniecība, arhitektūra, fotomāksla, bet pieejamā finansējuma ietvaros tiks atbalstīti arī citi projekti, kuru pieteikumi būs sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Projektu konkursa kopējais finansējums ir 3 000,- EUR. Viena projekta īstenošanai piešķiramais finansējums – līdz 600,- EUR. Pretendenta līdzfinansējumam jābūt ne mazākam par 20% (tai skaitā, nemateriālie ieguldījumi un brīvprātīgais darbs) no kopējā projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma. Papildus informāciju un konsultācijas iespējams saņemt pie domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, un sociālajos jautājumos Vitas Volontes, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 327. kabinetā, tālr. 25419714, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termiņš projektu iesniegšanai – līdz 2015. gada 5. jūnija plkst. 15:00.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu