Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Sociālo garantiju nodrošināšanai Sociālais dienests piešķir:

  1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības  327,00 euro;
  2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro. Pabalstu var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
  3. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai, ja bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu – 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības  163,00 euro.
Pakalpojuma saņēmējs:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Lielvārdes novada Bāriņtiesas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Sociālajā dienestā jāuzrāda - lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, dzīvojamās telpas īres līgums (oriģināli).
Sociālajā dienestā jāiesniedz - iesniegums.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Piezīmes:

Nav.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

Brīdinājums:

Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Sociālais dienests var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai ieskaita norādītajā kredītiestādes kontā bankā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Jumpravā, vai ieskaita norādītajā kredītiestādes kontā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.45 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai ieskaita norādītajā kredītiestādes kontā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu