Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lai veicinātu novada iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, vienlaicīgi sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, Lielvārdes novada pašvaldība izsludina NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSU.

Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi, kam projekta īstenošanas vieta paredzēta Lielvārdes novadā.

2017.gadā nevalstisko organizāciju projektu konkursa prioritātes ir:

1.iedzīvotāju veselības veicināšana (t.sk. veselīgas apkārtējās vides veidošana, veselīga uztura principi, mutes veselības jautājumi, atkarību profilakses pasākumi, traumatisma un vardarbības mazināšana).

2.sociālās uzņēmējdarbības veicināšana.

Projektu konkursa kopējais finansējums ir 4’250,00 EUR. Viena projekta īstenošanai piešķiramais finansējums – līdz 850,00 EUR. Pretendenta līdzfinansējumam jābūt ne mazākam par 20% (tai skaitā, nemateriālie ieguldījumi un brīvprātīgais darbs) no kopējā projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma. Papildu informāciju un konsultācijas: Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.kabinetā, tālr. 28654234, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 31.marts (pasta zīmogs).

Projekta atskaite

Pieteikuma veidlapa

Noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju projektiem”

Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu