Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Pakalpojuma
nosaukums
:
Bērna dzimšanas svinīga reģistrācija
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Pašvaldības iniciatīva ģimenes tradīciju kopšanai.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Likums „Par pašvaldībām”
Lielvārdes novada domes 24.02.2010 lēmums Nr.2/13 „Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) Iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3) bērna dzimšanas apliecība - jāuzrāda oriģināls;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 10 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Maksa par bērna dzimšanas reģistrācijas svinīgas ceremonijas sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu 14,23 EUR.
Piezīmes Nav
Administratīvais process Nav
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte). (klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - bērna vecāki iesniedz iesniegumu, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - dzimtsarakstu nodaļas telpās tiek svinīgi izsniegta bērna dzimšanas apliecība.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu