Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Ja attiecīgajā dienā ir iespēja nodrošināt pašvaldības autotransporta pakalpojumu, bezmaksas transporta tiek piešķirti klienta nogādāšanai ārstniecības vai citās specializētās iestādēs, ja klients pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ja klientam nepieciešams speciāli pielāgots transportlīdzeklis, ja klienta pirmās pakāpes radiniekiem nav īpašumā transportlīdzeklis.

Pakalpojumu piešķiri trūcīgai ģimenei (personai), vientuļiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un nav likumīgo apgādnieku, personām, kurām noteikta 1., 2., grupas invaliditāte un kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un citās krīzes situācijās, kad sociālais pakalpojums jāsniedz nekavējoties.

Pakalpojumu piešķir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, un bērniem kuriem noteikta invaliditāte, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pāriet uz dzīvi sabiedrībā, un citām personām pamatojoties uz MK 16.06.2015 noteikumi Nr.313.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Lai saņemtu bezmaksas transporta pakalpojumu Sociālais dienests vientuļiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un nav likumīgo apgādnieku, izvērtē ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem vidēji uz vienu personu mēnesī līdz 280,00 eiro. Personām, kurām noteikta 1., 2., grupas invaliditāte, izvērtē ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem vidēji uz vienu personu mēnesī līdz 250,00 eiro.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Bezmaksas transporta pakalpojumu var saņemt Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas personas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.29 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Iztikas līdzekļu deklarācija;
  • Ārsta izziņa vai citu pierādošu dokumentu par klienta veselības stāvokli;
  • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju;
  • Personas (ģimenes) un tās likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošas izziņas;

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1
Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2(Datu aizsardzības iesniegums)


Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Bezmaksas transporta pakalpojumus tiek piešķirti ja attiecīgajā dienā ir iespēja nodrošināt pašvaldības autotransporta pakalpojumu.

Brīdinājums:

Nav.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu