Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2015. gada 31. augustā Lielvārdes novada pašvaldības Mērķdotāciju piešķiršanas komisija izskatīja izglītības iestāžu un juridisku personu iesniegtās interešu izglītības programmas un atbilstoši piešķirtajam finansējumam atbalstīja 58 no tām.

2015. gadā Lielvārdes novada izglītības iestādes un juridiskas personas piedāvās šādas interešu izglītības programmas:

Izglītības iestāde Interešu izglītības programmas nosaukums Stundu skaits nedēļā
Kultūrizglītības programmas  
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 1.-4.klašu koris 4
  3.- 4.klašu ansamblis 2
  5.- 9.klašu koris 6
  Rokdarbi 2
  Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 2
  Teātra grupa „Bumbulis” 6
Jumpravas vidusskola Vizuālās mākslas pulciņš 1.-4.kl. 4
  Vokālais ansamblis 2
  1.-4.klašu koris 4
  Dramatiskais pulciņš 2
  Amatniecība 4
Lielvārdes pamatskola Ansamblis „Taurenīši” 5
  Kokapstrādes pulciņš 4
  Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla –Keramika 4
  Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla – “Jaunais mākslinieks” 3
  Vizuālā un lietišķā māksla „Adatiņa” 2
  Tradicionālie rokdarbi "Čaklie pirkstiņi" 2
  Teātris „Ķipari” 2
  Folkloras pulciņš – „Avotiņš” 3
Lēdmanes pamatskola Folkloras pulciņš 1
  Vokālās muzicēšanas pulciņš 3
  2.-4.kl. ansamblis 2
  Dejas un ritmika (6 gadi) 1
  Dejas un ritmika (1.-2.klase) 1
  Dejas un ritmika (3.-4.klase) 1
  Tautiskās dejas 2
Lielvārdes Mūzikas skola Vokālais ansamblis(pirmsskola) 1
  Ģitārspēles pulciņš 4
  Kokļu kvartets 4
  Tradicionālās mūzikas kapela 4
  Blokflautu spēles pulciņš 2
 Sporta interešu izglītības programmas  
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Pašaizsardzība 4
  Sporta spēles 3
  Volejbols 2
  Vispārattīstošā vingrošana 1.kl. 2
  Vispārattīstošā vingrošana 2.-4.kl. 2
  Aerobika meitenēm 1
  Kustību rotaļas un spēles 2
  Dambrete 6
  Bokss 2
Jumpravas vidusskola Volejbola pulciņš 7
  Koriģējošā vingrošana 4
Lēdmanes pamatskola Sporta spēles 1
  Vispārējā fiziskā sagatavotība 1
  Vispārējā fiziskā sagatavotība, koriģējošā vingrošana 1
Lielvārdes pamatskola Volejbols 2
  Sporta spēles 2
  Vingrošana 5
  Dambrete 2
Lielvārdes novada sporta centrs Vieglatlētika/ kustību rotaļas 7
Vides interešu izglītības programmas  
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Cilvēks vidē, projekts „Tauvas josla Lielvārdē”. Mācos ēst veselīgu pārtiku. 4
Lielvārdes pamatskola Vides izzināšana - „Jaunie pētnieki” 2
Tehniskās jaunrades programmas  
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Satiksmes noteikumi 3
Lēdmanes pamatskola Datorika 1
Izziņas un eksperimentu centrs „Lielvārdi” Tehniskās jaunrades pulciņš – 2 grupas 4
Jumpravas vidusskola Matemātisko modeļu veidošanas un radošās domāšanas attīstīšanas pulciņš 2
 Citas interešu izglītības programmas  
Lielvārdes pamatskola Award – starptautiskā jauniešu pašizaugsmes programma 2
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Jaunsargi 3

 Sagatavoja Linda Caune, Lielvārdes novada pašvaldības izglītības speciāliste

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu