Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Interešu izglītības nodrošināšana Lielvārdes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana interešu izglītības iegūšanā
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Tiek nodrošināta bērniem un jauniešiem iespēja apgūt interešu izglītības programmas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Interešu izglītības programmas tiek īstenotas vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (skolās) un sporta izglītības iestādēs. Iestādes nodrošina: interešu izglītības programmu izstrādi un īstenošanu bērniem un jauniešiem, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei; lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; darbu ar talantīgajiem bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņu dalību valsts un starptautiskajos pasākumos; interešu izglītības informatīvo, organizatorisko un metodisko darbu un vadību; interešu izglītības pasākumu organizēšanu un bērnu un jauniešu dalību tajos.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: MK 28.08.2001. not. Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Nav
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): Viena darba diena
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 1. līmenis (Deklarētā identitāte). (klients brīvi norāda savu identitāti, bet tā netiek pārbaudīta)
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli: Klātiene   -   Klients ierodas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādē un piesakās izvēlētajam interešu izglītības pakalpojumam
Pakalpojuma saņemšanas kanāli: Klātiene   -   Klients izvēlētajā Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādē apmeklē nodarbības
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Lielvārdes novada pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Informācija par izglītības iestādēs īstenotajām interešu izglītības programmām- Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV-5070; Tālrunis: +371 65020828, Fakss: +371 65053775, E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: Pirmdiena: 8.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00; 13.00-17.00

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu