Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
NosaukumsPieņemšanas datums
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība 01.06.2019.
Lielvārdes novada Kultūras centra (LdNKC) sniegtie maksas pakalpojumi 27.03.2019.
Jumpravas pamatskolas maksas pakalpojumi 27.03.2019.
Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi 28.12.2018.
Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm 24.05.2018.
Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 28.11.2017.
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas (LNMMS) sniegtie maksas pakalpojumi 30.08.2017.
Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtie maksas pakalpojumi 24.02.2016.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi 30.12.2015.
Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtie maksas pakalpojumi 30.12.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības sniegtie maksas pakalpojumi kapu apsaimniekošanā 30.09.2015.
Lielvārdes novada sporta centra sniegtie maksas pakalpojumi 26.08.2015.
VPII "Pūt vējiņi" sniegtie maksas pakalpojumi 30.06.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības admnistrācijas maksas pakalpojumi 30.06.2015.
Lēdmanes pamatskolas sniegtie maksas pakalpojumi 29.04.2015.
 X