Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pabalsti
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par pabalstiem Lielvārdes novadā 28.06.2018. Spēkā esošā redakcija
Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 31.01.2018. Spēkā esošā redakcija
Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem 28.10.2015. Spēkā esošā redakcija
Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai 09.10.2013. Spēkā esošā redakcija


Nodevas
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā 13.06.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 8/2011 Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā 31.03.2020. Spēkā esošā redakcija
SN4/2011 Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi 22.02.2019. Spēkā esošā redakcija
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā 10.07.2018. Spēkā esošā redakcija
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 16.02.2016. Spēkā esošā redakcija
Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 13.08.2015. Spēkā esošā redakcija
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes novadā 19.12.2013. Spēkā esošā redakcija


Izglītība
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 9/2016 Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē 25.03.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 32/2018 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 28.12.2018. Spēkā esošā redakcija
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 26.10.2016. Spēkā esošā redakcija
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību 24.04.2013. Spēkā esošā redakcija


Atvieglojumi, Pašvaldības palīdzība
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs 28.11.2019. Spēkā esošā redakcija
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā 12.10.2018. Spēkā esošā redakcija
Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai 27.06.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 29/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem 22.02.2018. Spēkā esošā redakcija
Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 31.01.2018. Spēkā esošā redakcija
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā 25.07.2017. Spēkā esošā redakcija
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 26.10.2016. Spēkā esošā redakcija
Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi 21.04.2016. Spēkā esošā redakcija
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai 19.12.2013. Spēkā esošā redakcija


Par pašvaldību, tās teritoriju
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 3/2015 Lielvārdes novada pašvaldības nolikums 27.03.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 20/2018 Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā 29.08.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 3/2017 Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 25.01.2017. Spēkā esošā redakcija
SN 21/2016 Par Lielvārdes novada simboliku 14.01.2017. Spēkā esošā redakcija
Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru 28.09.2016. Spēkā esošā redakcija
SN 13/2016 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā 25.05.2016. Spēkā esošā redakcija
Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi 29.12.2015. Spēkā esošā redakcija
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Lielvārdes novadā 12.11.2015. Spēkā esošā redakcija
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums 10.11.2015. Spēkā esošā redakcija
Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā 19.12.2013. Spēkā esošā redakcija
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Lielvārdes novadā 30.06.2010. Spēkā esošā redakcija


Sabiedriskā kārtība, īpašumu apsaimniekošana
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 20/2018 Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā 22.05.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 13/2020 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā 17.01.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 22/2018 Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu 18.04.2019. Spēkā esošā redakcija
Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā 29.06.2016. Spēkā esošā redakcija
Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā 16.04.2014. Spēkā esošā redakcija
Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 16.04.2014. Spēkā esošā redakcija
SN 7/2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā 26.09.2012. Spēkā esošā redakcija

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu