Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
IzsludinātsCenu aptaujaIesniegšanas termiņš
2.09.2019 Transporta pakalpojumi Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 4.09.2019
28.08.2019 Bērnu emocionālās audzināšanas cikls Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 10.09.2019
20.08.2019 Kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu nomaiņa 28.08.2019
20.08.2019 Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu un inženierbūvju mantiskā ieguldījuma novērtēšana 27.08.2019
12.08.2019 Lielvārdes novada dzīvokļu vidējās tirgus īres maksas noteikšana Lielvārdes novada teritorijā 19.08.2019
8.08.2019 Tīmekļa bāzētas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājuma iegāde un inženiertīklu infrastruktūras datu apkopošana un ievadīšana sistēmā par Lielvārdes novada Kaibalas, Dzelmju, Jumpravas un Lēdmanes ciemiem 14.08.2019
7.08.2019 Kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu nomaiņa 15.08.2019
7.08.2019 Katlu mājas aprīkošana ar Danfoss automātiku, siltummezgla pārbūve, aprīkošana ar regulēšanas automātiku 15.08.2019
7.08.2019 Lielvārdes pilsētas ielas apgaismojuma uzturēšana 12.08.2019
6.08.2019 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana objektā “Skolas ielas pārbūve, posmā no Bērzu ielas līdz Raiņa ielai, Lielvārdē, un ātruma vaļņa izbūve” 12.08.2019
18.07.2019 Lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas izbūve Virsaišu ielā Lielvārdē 1.08.2019
9.07.2019 Būvuzraudzība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.nr.012 – pārbūvei (nojaukšanai) 11.07.2019
9.07.2019 Būvuzraudzība poliklīnikas un aptiekas telpu un ēkas fasādes atjaunošanai Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 11.07.2019
2.07.2019 Slapjo, sauso, mēreni mitro un mitro pļavu pļaušana un apauguma novākšana 5.07.2019
12.06.2019 Stāvvadu nomaiņa 14.06.2019
10.06.2019 Trīs koka skulptūru (ragana, sumpurnis, pūķis) atjaunošana Lielvārdes parkā 12.06.2019
4.06.2019 Lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas izbūve Lauku ielā Lielvārdē 7.06.2019
4.06.2019 Tehniskais nodrošinājums Lielvārdes novada svētkiem 6.07.2019. Jumpravā, 13.07.2019. Lēdmanē, 26.un 27.07.2019. Lielvārdē 17.06.2019
22.05.2019 Virtuves un WC telpu remontdarbi. PII ”Pūt vējiņi” 29.05.2019
22.05.2019 Kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu nomaiņa PII ”Pūt vējiņi” 29.05.2019
9.05.2019 Thniskais nodrošinājums pasākumam "Latvijas Sirdsdziesmas fināls Lielvārdē" 15.jūnijā 16.05.2019
8.05.2019 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas logu aplīmēšana ar siltumstarojumu aizturošu un atstarojošu plēvi 15.05.2019
8.05.2019 Internāta telpas remonts 2.stāvā 15.05.2019
8.05.2019 Sanitārā mezgla remonts Jumpravas internātskolas pirmajā stāvā 15.05.2019
6.05.2019 Lēdmanes tautas nama teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana 13.05.2019
2.05.2019 Remonta darbi Lielvārdes pilsētas bibliotekā 9.05.2019
30.04.2019 Mācību telpu remonts 7.05.2019
23.04.2019 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana objektā “Lielvārdes novada grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”. 26.04.2019
23.04.2019 Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana un durvju kontroles sistēmas uzstādīšana 26.04.2019
12.04.2019 Atbalsta sienas izveidošana Daugavas krastā 19.04.2019
10.04.2019 Viengadīgo ziedu iegāde Lielvārdes pilsētai 12.04.2019
10.04.2019 Kokskaidu granulu piegāde Jumpravas internātpamatskolai 23.04.2019
1.04.2019 Lekcijas par atkarību mazinošiem pasākumiem Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 15.04.2019
29.03.2019 Vienas jaunas vieglās pasažieru (M1) automašīnas - kompaktā apvidus klase, iegāde Lielvārdes novada pašvaldības vajadzībām 5.04.2019
29.03.2019 Pakalopojums - asfaltēto ielu slaucīšana vasaras periodā Lielvārdē 3.04.2019
28.03.2019 Apkures cauruļu izolācijas darbi 1.04.2019
22.03.2019 1 (viena) jauna termālā binokļa iegāde Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām 27.03.2019
22.03.2019 1 (viena) jauna kvadracikla iegāde Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām 27.03.2019
22.03.2019 Pagastmāja” ieejas mezgla izbūve (Lēdmanē) 29.03.2019
20.03.2019 Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana 26.03.2019
15.03.2019 Zemes ierīcības projekta izstrāde un projektēto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana 74130020527 22.03.2019
11.03.2019 Mobilā skaņu iekārtas komplekta iegāde 15.03.2019
8.03.2019 "Tehniskais nodrošinājums Lielvārdes novada Uzņēmēju dienai" 15.03.2019
7.03.2019 Apliecinājuma kartes ar būvniecības ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība Skolas ielas pārbūvei 15.03.2019
6.03.2019 Konstrukcija ziedu piramīdai 8.03.2019
6.03.2019 Liela izmēra augu trauki ziedu stādīšanai 7.03.2019
27.02.2019 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežzīmju izgatavošana 5.03.2019
27.02.2019 Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana 28.02.2019
27.02.2019 Lekcijas par garīgās veselības profilaksi Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 8.03.2019
26.02.2019 Montesori nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā 11.03.2019
25.02.2019 Pakalpojuma izcenojuma noteikšana mājaslapas uzturēšanai un atbalsta veikšanai 27.02.2019
22.02.2019 Īpašuma vērtēšanas pakalpojums Viņķelmanes grants karjera tirgus vērtības noteikšanai 28.02.2019
13.02.2019 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežzīmju izgatavošana un uzstādīšana 18.02.2019
8.02.2019 Ug signalizācijas, sprinkleru, apziņošanas sistēmu uzturēšana 11.02.2019
7.02.2019 Lielvārdes novada pašvaldības Raiņa ielas dzīvokļa remonta darbiem 11.02.2019
7.02.2019 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana objektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” 12.02.2019
6.02.2019 Avārijas koku zāģēšana un celmu frēzēšana 12.02.2019
4.02.2019 Slapjo, sauso, mēreni mitro un mitro pļavu pļaušana un apauguma novākšana 6.02.2019
31.01.2019 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jumpravas pamatskolai. 8.02.2019
18.01.2019 Marķētās dīzeļdegvielas iegāde un piegāde Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālā dienas aprūpes centra apkures nodrošināšanai 23.01.2019
17.01.2019 Slapjo, sauso, mēreni mitro un mitro pļavu pļaušana un apauguma novākšana 23.01.2019
9.01.2019 Ergoterapeita konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā 16.01.2019
8.01.2019 “Lielvārdes novada Kultūras centra ugunsdrošības sistēmas uzturēšanas pakalpojumi” 14.01.2019
3.01.2019 Fizeoterapeita konsultācijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Lielvārdes novadā 14.01.2019
3.01.2019 ,,Projekta izstrāde virtuves telpu grupas pārbūvei” 10.01.2019

2018. gads
17.12.2018 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 21.12.2018
17.12.2018 Sarīkojumu tehniskais nodrošinājums 2019. gadam 21.12.2018
30.11.2018 Divu kabinetu grīdas remonts Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās 3.12.2018
28.11.2018 Raidera iegāde Lielvārdes novada Sporta centra vajadzībām 30.11.2018
28.11.2018 Nodarbības Jauno vecāku skola Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 9.2.4.2./16/I/081 6.12.2018
22.11.2018 Apsardzes pakalpojumi 26.11.2018
21.11.2018 Nosaukums- Ziemassvētku dekorācijas Lielvārdes pilsētai un novadam 23.11.2018
20.11.2018 Lekcijas par garīgās veselības profilaksi Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 5.12.2018
7.11.2018 Būvprojekta “Raiņa ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla un Laimas ielas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Lielvārdē” ekspertīze 12.11.2018
31.10.2018 Zāles pļāvējs, stumjamais 8.11.2018
31.10.2018 Traktoriņš zāliena kopšanas darbiem 8.11.2018
31.10.2018 Traktoriņš zāliena kopšanas darbiem 8.11.2018
31.10.2018 Veļas mazgāšana ( 1kg taisnās veļas mazgāšanas izmaksas) 8.11.2018
30.10.2018 Lielvārdes novada administrācijas un pašvaldības iestāžu funkciju audits 6.11.2018
22.10.2018 Uztura skolas nodarbību organizēšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros 30.10.2018
18.10.2018 Semināra telpu, semināra aprīkojuma, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības īstenotā Erasmus+ Strukturētā dialoga - Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās- projektā “Kopā varam labāk” Nr. 2018- 25.10.2018
16.10.2018 Mūzikas terapijas nodarbības pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Lielvārdes novadā. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (SAM 9.2.2.) 22.10.2018
16.10.2018 Mūzikas terapijas nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (SAM 9.2.2.) 22.10.2018
16.10.2018 Montesori nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (SAM 9.2.2.) 22.10.2018
16.10.2018 Ergoterapeita konsultācijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Lielvārdes novadā. SAM 9.2.2. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 22.10.2018
1.10.2018 “Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu inventarizācijai Lielvārdes pilsētā” 8.10.2018
28.09.2018 Bērnu emocionālās audzināšanas cikls Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 5.10.2018
28.09.2018 Tirgus izpēte (cenu aptauja) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības īstenotā Erasmus+ Strukturētā dialoga - Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās- projekts “Kopā varam labāk” Nr. 2018-2-LV02-KA347-002172 4.10.2018
27.09.2018 Bērnu un jauniešu dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros.Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 2.10.2018
25.09.2018 ,,Pagalma aprīkojuma labošanas darbi” 26.09.2018
17.09.2018 Gājēju pārejas izgaismošana Ausekļa ielā, Lielvārdē, pretī dzelzceļa stacijai 19.09.2018
12.09.2018 Autobusa pakalpojumi kopā ar šoferi 14.09.2018
7.09.2018 Bērnu un jauniešu dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros.Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 26.09.2018
6.09.2018 Daudzfunkcionālās iekārtas (kopētāja) noma un servisa apkalpošana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 12.09.2018
5.09.2018 Atzinuma sagatavošana par VPII “Zvaniņš” un VPII “Pūt Vējiņi” veikto siltināšanas darbu efektivitāti un pasākumu plāna izstrāde CO2 emisijas samazinājuma sasniegšanai 7.09.2018
5.09.2018 Trīs koka skulptūru atjaunošana Lielvārdes parkā, Vaidelots, Saules zīme, Pērkona zīmes 10.09.2018
3.09.2018 Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā dzelzceļa Rīga- Krustpils kreisajā pusē 10.09.2018
3.09.2018 “Pagastmāja” ieejas mezgla izbūve (Lēdmanē) 6.09.2018
29.08.2018 Lielvārdes pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 3.09.2018
16.08.2018 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana Jumpravā 20.08.2018
8.08.2018 “Jaunšinkas” jumta seguma nomaiņa (Lēdmanē). 13.08.2018
1.08.2018 Elektrisko vārīšanas katlu 8.08.2018
20.07.2018 Ēdināšana, pateicības pasākumā par godu XXVI Vispārējiem latvijas dziesmu un XVI Deju svētkiem 24.07.2018
20.07.2018 Būvprojekta “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūve” autoruzraudzība 23.07.2018
20.07.2018 Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu remonta darbi (būvdarbi) 16.08.2018
18.07.2018 Iekšējo ugunsdrošības ūdensvada, sprinkleru / dendžeru sistēmas remonts 20.07.2018
17.07.2018 Ceriņu ielas apgaismojuma pārbūves darbi Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā 20.07.2018
11.07.2018 Krapes ielas Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā ceļa seguma atjaunošanas darbi darbi. 13.07.2018
10.07.2018 Būvuzraudzībai būvdarbu līgumā “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūve 13.07.2018
10.07.2018 Senioru dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros 23.07.2018
5.07.2018 Iemesls VPII ,,Zvaniņš’ iekšpagalma celiņu pārbūve 10.07.2018
27.06.2018 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skolas ielas pārbūvei, posmā no Raiņa ielas līdz Bērzu ielai, Lielvārdē 6.07.2018
26.06.2018 Telpu uzkopšanas līdzekļi 29.06.2018
26.06.2018 Radiatoru maiņa pašvaldības dzīvoklī Nr.52 Avotu ielā 10, Lielvārdē 28.06.2018
21.06.2018 Meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbi Lauku ielas un Avotu ielas novadgrāvju sistēmās, Lielvārdē 29.06.2018
21.06.2018 Apgaismojuma izbūve Rembates parkā, Lielvārdē 26.06.2018
20.06.2018 Bērnu un jauniešu vasaras dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros. (Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 ) 25.06.2018
20.06.2018 Darba vides risku novērtējums 26.06.2018
19.06.2018 Krēslu iegāde Lēdmanes pamatskolas ēdamzālei 22.06.2018
18.06.2018 Mēbeļu iegāde skolas vajadzībām 22.06.2018
18.06.2018 ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA “LIELVĀRDES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2018.-2024.GADAM” IZSTRĀDE 21.06.2018
13.06.2018 Būvniecības ieceres dokumentācijas un tehniskā projekta izstrādei ““Lāčplēša” kapu kapličas pārbūve” 1.07.2018
12.06.2018 Fizisko aktivitāšu veicināšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros 20.06.2018
4.06.2018 Skaņu ,gaismas un skatuves tehniskais nodrošinājums 18.06.2018
4.06.2018 Lēdmanes pamatskolas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes un būvdokumentācijas izstrāde 6.06.2018
1.06.2018 Lielvārdes novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcijas un noteikumu izstrāde 11.06.2018
31.05.2018 Par Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu izolatorā, bezsaimnieku kaķu sterilizāciju vai kastrāciju, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju 15.06.2018
29.05.2018 Paskaidrojuma raksta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”, autossāvvieta, Upes ielā 4.06.2018
29.05.2018 Tehniskā projekta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”, autossāvvietai, Slimnīcas ielā 4.06.2018
28.05.2018 Datortehnikas iegāde Edgara Kauliņa Lielvārdes visdusskolas vajadzībām 1.06.2018
24.05.2018 Gājēju pāreju izgaismošana Rembates un Pumpura ielu krustojumā un Rembates un Ausekļa ielu krustojumā, Lielvārdē 1.06.2018
22.05.2018 Jumpravas doktorāta ēkas fasāžu vienkāršotās atjaunošanas būvdokumentācijas (būvprojekta) izstrāde 28.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Pieneņu ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Teiku ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Gundegu ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Andreja Pumpura ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Gunāra Priedes ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
18.05.2018 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu remonts 22.05.2018
18.05.2018 Paskaidrojuma raksta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības ēkas, Raiņa ielā 5, Lielvārdē telpu vienkāršotai atjaunošanai 23.05.2018
15.05.2018 Lietusūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošanas darbu projektēšana Raiņa ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā un Laimas ielā, Lielvārdē 23.05.2018
14.05.2018 Fizisko aktivitāšu veicināšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros (treneri un nodarbību vadītāji) 21.05.2018
8.05.2018 Būvuzraudzība būvdarbu līgumā “Lielvārdes novada pašvaldības autoceļa Nr.3 “Pamati – Lejasplošas” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā pārbūve.” 14.05.2018
24.04.2018 Grupiņas tualetes un virtuves remonts 3.05.2018
17.04.2018 Par pašvaldības zemes gabalu pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu 25.04.2018
12.04.2018 Fizioterapeita konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā 17.04.2018
12.04.2018 Fizioterapeita konsultācijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem 17.04.2018
9.04.2018 Pašvaldības ceļa Nr.7 ( Veides – Skrīveru pagrieziens ) Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā ceļa uzturēšanas – atjaunošanas darbi. 15.04.2018
9.04.2018 Vizbuļu meža dabas taku izveide 27.04.2018
9.04.2018 Meliorācijas darbi VPII “Pūt vējiņi” teritorijā 13.04.2018
6.04.2018 Jauniešu mājas lapas dizaina izstrāde, programmēšana un uzturēšana 10.04.2018
5.04.2018 Bruģēšanas darbi Lāčplēša skvērā, E.Kauliņa alejā 5, Lielvārdē 10.04.2018
5.04.2018 Mēbeļu iegāde VPII "Zvaniņš" 10.04.2018
4.04.2018 2 (divu) standarta biotualešu noma Jumpravas pagasta Lielvārdes novadā. Nomas periods 1.05.2018.-30.09.2018. 10.04.2018
4.04.2018 Skolas fasādes remonts 6.04.2018
26.03.2018 Skolas fasādes remonts 29.03.2018
22.03.2018 Ielu ( Liepu, Ozolu un Skolas ) posmu apgaismojuma pārbūves darbi Jumpravas pagasta Lielvārdes novadā 28.03.2018
21.03.2018 Konvekcijas krāsns iegāde Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 29.03.2018
21.03.2018 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 29.03.2018
16.03.2018 Par vides gidu apmācību organizēšanu Lielvārdes novada pašvaldībai LVAF finansētā projekta "Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā" ietvaros 22.03.2018
14.03.2018 Krēslu iegāde Jumpravas vidusskolas aktu zālei 20.03.2018
13.03.2018 Tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde 3.04.2018
7.03.2018 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc to nepieciešamības 13.03.2018
6.03.2018 Bērnu emocionālā audzināšana 13.03.2018
5.03.2018 Bīstamo koku zāģēšana Lielvārdes pilsētā 15.03.2018
5.03.2018 Koku vainagu veidošana 9.03.2018
4.03.2018 Krēslu iegāde Jumpravas vidusskolas aktu zālei 12.03.2018
4.03.2018 Lēdmanes un Lāčplēša kapu digitalizācija 9.03.2018
28.02.2018 Transporta pakalpojuma nodrošināšana Jumpravas vidusskolai 8.03.2018
27.02.2018 Mauriņa kopšanas traktora ar aprīkojumu iegāde 5.03.2018
26.02.2018 Sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķins nekustamā īpašuma un atradnes robežās 28.02.2018
25.02.2018 Divu dzīvokļu (kopā 62.6 m2) kosmētiskais remonts Lēdmanē 1.03.2018
25.02.2018 Pagraba telpas griestu un elektroinstalācijas remonta darbi VPII ,,Zvaniņš’ 1.03.2018
25.02.2018 Interneta tiešraižu nodrošināšana un video relīžu sagatavošana Lielvārdes novada pašvaldībai 28.02.2018
20.02.2018 Apsardzes sistēmas uzstādīšana 27.02.2018
20.02.2018 Ugunsdrošības sistēmas nomaiņa un uzlabošana 27.02.2018
19.02.2018 Pasažieru pārvadāšanas pakalpojums Lēdmanes tautas nama amatiermākslas kolektīviem 26.02.2018
19.02.2018 Koku inventarizācija Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos „Lielvārdes pilskalns”, kadastra numurs 7433 002 0563, Edgara Kauliņa aleja 5, kadastra Nr. 7433 002 0576, Edgara Kauliņa aleja, kadastra numurs 7433 002 0727, Laimdota 23.02.2018
15.02.2018 Ābeļu vainagu veidošana zemes vienībās ar kad. Nr.74130020484, Nr.74130020495 un Nr.74130020487, Lielvārdē 20.02.2018
7.02.2018 Āra mūzikas instrumentu piegāde un uzstādīšana Mūzikas un mākslas dārzā Lielvārdē 12.02.2018
7.02.2018 1.daļa. Būvuzraudzība būvdarbu līgumā „Gājēju celiņu atjaunošana Rembates parkā. Labiekārtošanas projekta 2.kārta” ; 2. daļa. Būvuzraudzība būvdarbu līgumā “Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē. Bruģēšana un labiekārtošana.” 12.02.2018
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu