Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
IzsludinātsCenu aptaujaIesniegšanas termiņš
22.05.2018 Jumpravas doktorāta ēkas fasāžu vienkāršotās atjaunošanas būvdokumentācijas (būvprojekta) izstrāde 28.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Pieneņu ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Teiku ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Gundegu ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Andreja Pumpura ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Gunāra Priedes ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
18.05.2018 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu remonts 22.05.2018
18.05.2018 Paskaidrojuma raksta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības ēkas, Raiņa ielā 5, Lielvārdē telpu vienkāršotai atjaunošanai 23.05.2018
15.05.2018 Lietusūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošanas darbu projektēšana Raiņa ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā un Laimas ielā, Lielvārdē 23.05.2018
14.05.2018 Fizisko aktivitāšu veicināšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros (treneri un nodarbību vadītāji) 21.05.2018
8.05.2018 Būvuzraudzība būvdarbu līgumā “Lielvārdes novada pašvaldības autoceļa Nr.3 “Pamati – Lejasplošas” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā pārbūve.” 14.05.2018
24.04.2018 Grupiņas tualetes un virtuves remonts 3.05.2018
17.04.2018 Par pašvaldības zemes gabalu pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu 25.04.2018
12.04.2018 Fizioterapeita konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā 17.04.2018
12.04.2018 Fizioterapeita konsultācijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem 17.04.2018
9.04.2018 Pašvaldības ceļa Nr.7 ( Veides – Skrīveru pagrieziens ) Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā ceļa uzturēšanas – atjaunošanas darbi. 15.04.2018
9.04.2018 Vizbuļu meža dabas taku izveide 27.04.2018
9.04.2018 Meliorācijas darbi VPII “Pūt vējiņi” teritorijā 13.04.2018
6.04.2018 Jauniešu mājas lapas dizaina izstrāde, programmēšana un uzturēšana 10.04.2018
5.04.2018 Bruģēšanas darbi Lāčplēša skvērā, E.Kauliņa alejā 5, Lielvārdē 10.04.2018
5.04.2018 Mēbeļu iegāde VPII "Zvaniņš" 10.04.2018
4.04.2018 2 (divu) standarta biotualešu noma Jumpravas pagasta Lielvārdes novadā. Nomas periods 1.05.2018.-30.09.2018. 10.04.2018
4.04.2018 Skolas fasādes remonts 6.04.2018
26.03.2018 Skolas fasādes remonts 29.03.2018
22.03.2018 Ielu ( Liepu, Ozolu un Skolas ) posmu apgaismojuma pārbūves darbi Jumpravas pagasta Lielvārdes novadā 28.03.2018
21.03.2018 Konvekcijas krāsns iegāde Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 29.03.2018
21.03.2018 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 29.03.2018
16.03.2018 Par vides gidu apmācību organizēšanu Lielvārdes novada pašvaldībai LVAF finansētā projekta "Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā" ietvaros 22.03.2018
14.03.2018 Krēslu iegāde Jumpravas vidusskolas aktu zālei 20.03.2018
13.03.2018 Tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde 3.04.2018
7.03.2018 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc to nepieciešamības 13.03.2018
6.03.2018 Bērnu emocionālā audzināšana 13.03.2018
5.03.2018 Bīstamo koku zāģēšana Lielvārdes pilsētā 15.03.2018
5.03.2018 Koku vainagu veidošana 9.03.2018
4.03.2018 Krēslu iegāde Jumpravas vidusskolas aktu zālei 12.03.2018
4.03.2018 Lēdmanes un Lāčplēša kapu digitalizācija 9.03.2018
28.02.2018 Transporta pakalpojuma nodrošināšana Jumpravas vidusskolai 8.03.2018
27.02.2018 Mauriņa kopšanas traktora ar aprīkojumu iegāde 5.03.2018
26.02.2018 Sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķins nekustamā īpašuma un atradnes robežās 28.02.2018
25.02.2018 Divu dzīvokļu (kopā 62.6 m2) kosmētiskais remonts Lēdmanē 1.03.2018
25.02.2018 Pagraba telpas griestu un elektroinstalācijas remonta darbi VPII ,,Zvaniņš’ 1.03.2018
25.02.2018 Interneta tiešraižu nodrošināšana un video relīžu sagatavošana Lielvārdes novada pašvaldībai 28.02.2018
20.02.2018 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jumpravas vidusskolai 26.02.2018
20.02.2018 Apsardzes sistēmas uzstādīšana 27.02.2018
20.02.2018 Ugunsdrošības sistēmas nomaiņa un uzlabošana 27.02.2018
19.02.2018 Pasažieru pārvadāšanas pakalpojums Lēdmanes tautas nama amatiermākslas kolektīviem 26.02.2018
19.02.2018 Koku inventarizācija Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos „Lielvārdes pilskalns”, kadastra numurs 7433 002 0563, Edgara Kauliņa aleja 5, kadastra Nr. 7433 002 0576, Edgara Kauliņa aleja, kadastra numurs 7433 002 0727, Laimdota 23.02.2018
15.02.2018 Ābeļu vainagu veidošana zemes vienībās ar kad. Nr.74130020484, Nr.74130020495 un Nr.74130020487, Lielvārdē 20.02.2018
7.02.2018 Āra mūzikas instrumentu piegāde un uzstādīšana Mūzikas un mākslas dārzā Lielvārdē 12.02.2018
7.02.2018 1.daļa. Būvuzraudzība būvdarbu līgumā „Gājēju celiņu atjaunošana Rembates parkā. Labiekārtošanas projekta 2.kārta” ; 2. daļa. Būvuzraudzība būvdarbu līgumā “Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē. Bruģēšana un labiekārtošana.” 12.02.2018 X