Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Jauniešu biznesa ideju konkursu organizē Lielvārdes novada pašvaldība ar mērķi stimulēt jaunu komersantu veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus sava biznesa veidošanā.

Lielvārdes novada jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri apņemas uzsākt komercdarbību Lielvārdes novadā, var iesniegt biznesa idejas pieteikumu no 1. marta līdz 31. martam Lielvārdes novada pašvaldībā, aizpildot konkursa pieteikuma veidlapas.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija piecu cilvēku sastāvā izvērtēs iesniegtos pieteikumus mēneša laikā pēc biznesa ideju konkursa iesniegšanas termiņa beigām.

Kopējais finansējuma fonds ir 3000 EUR.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā kontaktēties ar Jaunatnes lietu speciālisti Zitu Bērziņu, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 27633024

2015.gads- SIA "SeTwine" - piešķirtais finansējums 1980,20 EUR

2016.gads- SIA "BB Burbuļi" - piešķirtais finansējums  2000,00 EUR

2017.gads -  "ZIEMEĻU AKMENS" IK - piešķirtais finansējums 3000,00 EUR


konkursa pieteikuma veidlapa 2017.docx

nolikums_2017.doc

 X