Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
65053558, 26410906
65053775
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese Jumpravas pagastā - Daugavas iela 6, Jumprava, Lielvārdes novads, LV-5022
Adrese Lēdmanes pagastā -
"Pagastmāja", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV-5011

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Otrdiena - ceturtdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 12.00

12.45 - 15.00

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00


Lielvārdes novada sociālā dienesta darbinieki

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Inese Gelte 65053558, 26410906 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jurists Leila Vaivade 29244813 leila.vaivadeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lielvarde.lv
Sociālā darbiniece Iveta Krūze 65020837, 28681269 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Vita Šile 65020837, 28681269 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Gunta Kostina 65020836, 28681334 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Sandra Strode 65020836, 28681334 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Daina Svēteņa 65053269, 28681334 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Agnese Vītola 65053269, 28681334 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Jumpravas pagastā Diāna Keiviša 65057414, 26324467 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Marina Ivanova 65057414, 26332744 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Lēdmanes pagastā Biruta Andersone 65058632, 20217629 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Evija Rutmane

65058791,

26320144

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aprūpētāja Lielvārdē Ināra Babiča

60553895,
65020836

Aprūpētāja Lēdmanē Līga Grintāle 65058632,
29608499
Aprūpētāja Jumpravā Rasma Muzika 65057414,
25412940
Autovadītājs Ervins Gusars 28369144 

DARBA LAIKI

Nedēļas diena

Darba dienas ilgums

(plkst.)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks (plkst.)

Pusdienu pārtraukums

Sociālajā dienestā Lielvārdē

 

 

 

Pirmdienās

8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

12.00 – 13.00

Otrdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

-

12.00 – 12.45

Trešdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

-

12.00 – 12.45

Ceturtdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

12.00 – 12.45

Piektdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 15.00

-

12.00 – 12.45

Sociālajā dienas aprūpes centrā Lielvārdē

 

 

 

Pirmdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.30

-

12.00 – 12.30

Otrdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.30

-

12.00 – 12.30

Trešdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.30

-

12.00 – 12.30

Ceturtdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.30

-

12.00 – 12.30

Piektdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 15.00

-

12.00 – 12.30

Sociālajā dienestā Jumpravas pagastā

 

 

 

Pirmdienās

8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

12.00 – 13.00

Otrdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

-

12.00 – 12.45

Trešdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

-

12.00 – 12.45

Ceturtdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

12.00 – 12.45

Piektdienās

8.00 - 12.00 un 12.45 - 15.00

-

12.00 – 12.45

Sociālajā dienestā Lēdmanes pagastā

 

 

 

Pirmdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 18.00

9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

12.00 – 13.00

Otrdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.00

-

12.00 – 12.30

Trešdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.00

-

12.00 – 12.30

Ceturtdienās

8.30 - 12.00 un 12.30 - 17.00

9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

12.00 – 12.30

Piektdienās

8.30  - 12.00 un 12.30 - 16.00

-

12.0      – 12.30

Dokumenti

Lielvārdes novada Sociālā dienesta nolikums

Lielvārdes novada Sociālā dienesta nolikuma pielikums

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam

Iztikas līdzekļu deklarācija

Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģija 2016.-2018. gadam

Lēmums par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas apstiprināšanu 2016.-2018. gadam

Lielvārdes novada sociālā dienesta 2017. gada publiskais pārskats.pdf

Lielvārdes novada sociālā dienesta 2016. gada publiskais pārskats.pdf

Pielikums Lielvārdes novada sociālā dienesta 2016. gada publiskajam pārskatam

Lielvārdes novada sociālā dienesta 2015. gada publiskais pārskats.pdf

Lielvārdes novada sociālais dienests ir ar Lielvārdes novada domes lēmumu izveidota iestāde, darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Sociālā dienesta darbību finansē no pašvaldības budžeta.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Klients - persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību.

Sociālais darbs - profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Saistītie raksti


Ozolnieku novada sociālā dienesta darbinieki viesojas Lielvārdē

4. oktobris
2018.gada 3.oktobrī Lielvārdes novada sociālajā dienestā pieredzes apmaiņā viesojās Ozolnieku novada sociālā dienesta ...

Lielvārdes novada Sociālā dienas aprūpes centra nodarbību grafiks aprīlim

3. aprīlis 2017.
APRĪLIS 2017 Pirmdiena 3. Otrdiena 4. Trešdiena 5. Ceturtdiena 6. Piektdiena 7...

Sociālais dienests Jumpravā aicina uz Ziemassvētku pasākumu

21. decembris 12:00
Trešdien, 21. decembrī Jumpravas kultūras namā pulksten 12 tradicionāli aicinām uz svētku pasākumu pagasta pensijas ...

Dziedošās Baumaņu ģimenes Ziemassvētku koncerts

8. decembris 16:00
Lielvārdes novada Sociālais dienests aicina visus novada pensionārus un invalīdus uz Ziemassvētku koncertu...

Raganas Rumpumpeles hronika

12. jūlijs 2016.
No š.g. 27. jūnija līdz 3. jūlijam Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālās darbinieces Jumpravas pagastā sadarbīb...
 X