Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Aicinām 13 -14 gadus vecus skolēnus pieteikties nodarbinātības pasākumiem 2018. gada vasarā

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa izsludina pieteikšanos skolēnu nodarbinātības pasākumiem 2018. gada vasaras brīvlaikā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 2018. gada 20. aprīlim.

Lielvārdes novadā ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 80 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem.
2018. gadā pašvaldībā plānota 80 skolēnu nodarbināšana.

Atlases kritēriji:

  • mācās  Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestādē
  • dzīvesvieta deklarēta Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
  • iesniegumi tiek izskatīti iesniegšanas secībā

Mērķis - iegūt darba pieredzi, apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

Darbavieta :

Pašvaldības iestāde –skola, muzejs, bibliotēka u.c.

Darba laika ilgums :

  • 4 stundas dienā, 20 stundas nedēļā (10 dienas) laikā no šī gada 11. jūnija līdz 3. augustam.

Darba samaksa :

  • Atlīdzība par faktiski nostrādāto laiku, rēķinot no valstī noteiktās minimālās darba algas.

Dokumentu iesniegšanas vieta:

  • Lielvārdes novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
  • Lēdmanes pagasta pārvalde, pie sekretāres 2.stāvā, "Pagastmājā", Lēdmanes pagastā
  • Jumpravas pagasta pārvalde, pie sekretāres 3.stāvā, Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā

Iesniedzamie dokumenti:

  • skolēna pieteikuma anketa; pieteikuma anketa pieejama Lielvārdes novada tīmekļa vietnē sadaļā Izglītība - Par skolēnu nodarbinātību – dokumenti
  • ārsta izziņa (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai ( jāiesniedz kopā ar pieteikumu)

Lēmumu par 13 -14 gadus veca skolēna iesaistīšanu darba attiecībās pieņems pašvaldības izveidota komisija periodā no 2018.gada 23.aprīļa līdz 11.maijam.

Komisija izsniedz norīkojumu skolēniem nodarbinātības pasākumu veikšanai vasaras brīvlaikā 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Informāciju par jauniešu (15-20 gadi) nodarbinātību 2018. gada vasarā meklējiet Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv/.

Informācija par skolēnu nodarbinātību 2018. gadā.

Informācija darba devējam.

Pieteikuma anketa 13 līdz 14 gadus veciem skolēniem.

Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā.

Vecāki un skolēni sīkāku informāciju var saņemt Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļā. Kontaktpersona: Inga Škapare, t.:65020828; 28631053, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 X