Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Nr. Nosaukums Dokumenti Piezīmes
2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets”

SN Nr./2018

1.pielikums

2.pielikums

4.pielikums

8.pielikums

2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”

SN Nr./2018

Paskaidrojuma raksts

2018

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielvārdē, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

SN Nr./2018

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

22/2018 Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu

SN 22/2018

Paskaidrojuma raksts

18/2018 Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības noteikumi

SN 18/2018

Paskaidrojuma raksts

Atcelti ar L.n.d. lēmumu Nr.366

26.09.2018.

17/2018 Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības noteikumi

SN 17/2018

Paskaidrojuma raksts

16/2018 Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā

SN 16/2018

Paskaidrojuma raksts

15/2018 Par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanu, sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu un aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli

SN 15/2018

Paskaidrojuma raksts

11/2018 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā

SN 11/2018

Paskaidrojuma raksts

Atcelti ar L.n.d. lēmumu Nr.319
9/2018 Par ceļu aizsardzību Lielvārdes novadā, veicot mežizstrādes darbus un to pārvadājumus

SN 9/2018

Paskaidrojuma raksts

Nav stājies spēkā X