Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Ēku iedalījums grupās saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

Veidlapas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”:

 

Būvniecības veids

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti

I grupas ēkas

*Jauna būvniecība; *novietošana; *atjaunošana; *restaurācija; *pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus); *publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana; *vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos)

Paskaidrojuma raksts I daļa (Ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

Nojaukšana

Paskaidrojuma raksts I daļa (Ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts (Ieceres dokumentācija)

*Pārbūve (pārsniedzot maksimālos apjomus); lietošanas veida maiņa; *restaurācija (kultūras piemineklis)

Būvniecības iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā (būvatļaujas saņemšanai)

Pabeidzot būvdarbus – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai)

*konservācija

Paskaidrojuma raksts I daļa (Ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

II grupas ēkas

*jauna būvniecība; *novietošana; *restaurācija; *atjaunošana; *pārbūve

Būvniecības iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā (būvatļaujas saņemšanai)

Pabeidzot būvdarbus – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

*nojaukšana

Būvniecības iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā

Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas – Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

*nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli, vai tie ir atslēgti)

Paskaidrojuma raksts I daļa (Ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts (Ieceres dokumentācija)

*vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma karte I daļa (Ieceres dokumetnācija)

Apliecinājuma kartes II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa (Ieceres dokumentācija)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*konservācija

Paskaidrojuma raksts

III grupas ēkas

*jauna būvniecība; *novietošana; *restaurācija; *atjaunošana; *pārbūve

Pabeidzot būvdarbus – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

*nojaukšana

Būvniecības iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā

Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas – Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

*lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts (Ieceres dokumentācija)

*vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma karte I daļa (Ieceres dokumetnācija)

Apliecinājuma kartes II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa (Ieceres dokumentācija)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*konservācija

Paskaidrojuma raksts

Citas veidlapas:

 

Veidlapas saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”:

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu