Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

NOLIKUMS "Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes" 21.09.2017.

MK NOTEIKUMI Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 05.06.2012.

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā.
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.8.3.2.1./16/I/002 2017.gada 14.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/43

Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets

Klase

2.posms novados/novadu apvienībās

3.posms

Valsts olimpiāde

Nolikumi

Rezultāti

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu)

7. – 8.

20.10.2017.

24.11.– I kārta
18.01.– II kārta

 

 

Matemātika

9. – 12.

02.02.2018.

08.–09.03.

 

 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde

8. – 12.

01.02.2018.

04.04.

 

 

Vācu valoda

10. – 12.

22.11.2017.

27.01. – I kārta
23.02. – II kārta

 

 

Vēsture

9.

12.01.2018.

26.03.

 

 

Vēsture

12.

12.012018.

20.02.

 

 

Angļu valoda

10. – 12.

01.12.

09.02.– I kārta
22.03.– II kārta

 

 

 

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde

Olimpiādes norises laiks un sadarbības partneri

Nolikums

Rezultāti

Matemātikas olimpiāde

5.-8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 16.februārī

 

 

Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2018.gada 26.februārī

 

 

 
 X