Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

NOLIKUMS "Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes" 21.09.2017.

MK NOTEIKUMI Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 05.06.2012.

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā.

VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/33 Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

Nolikums

Rezultāti

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10.–12.

30.10.

07.12.–I kārta
08.02.–II kārta

Nolikums

 

Bioloģija

9.–12.

29.11.

23.–25.01.

Nolikums

 

Ekonomika

10.–12.

30.01.

05.03.

Nolikums

 

Fizika

9.–12.

18.01.

04.–05.04.

Nolikums

 

Ģeogrāfija

10.–12.

20.02.

10.–11.04.

Nolikums

 

Ķīmija

9.–12.

05.02.

26.–28.03.

Nolikums

 

Latviešu valoda un literatūra

8.–9.

14.01.

22.03.

Nolikums

 

Latviešu valoda un literatūra

11.–12.

28.01.

01.03.

Nolikums

 

Matemātika

9.–12.

01.02.

06.–07.03.

Nolikums

 

Vēsture

9.

11.01.

25.03.

Nolikums

 

Vēsture

10.-12.

11.01.

19.02.

Nolikums

 
 X