Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Valsts izglītības satura centra rīkojums "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017. mācību gadā"

Valsts izglītības satura centra rīkojuma grozījumi

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

Nolikums

Rezultāti

2.posms novadu apvienībās

3.posms – valsts olimpiāde

Latviešu valoda un literatūra

8.–9.

30.01.

27.03.

Nolikums

Rezultāti

Latviešu valoda un literatūra

11.–12.

16.01.

03.03.

Nolikums

Rezultāti

Mūzika

5.–12.

03.03.

23.03.

05.04.

Nolikums

Rezultāti

Matemātika

9.–12.

03.02.

09.–10.03.

Nolikums

Rezultāti

Fizika

9.–12.

20.01.

06.–07.04.

Nolikums

Rezultāti

Ķīmija

9.–12.

07.02.

22.–24.03.

Nolikums

Rezultāti

Bioloģija

9.–12.

25.11.

25.–27.01.

Nolikums

Rezultāti

Ģeogrāfija

10.–12.

22.02.

11.–12.04.

Nolikums

Rezultāti

Ekonomika

10.–12.

01.02.

02.03.

Nolikums

Rezultāti

Vēsture

9.

13.01.

10.04.

Nolikums

 

Rezultāti

Vēsture

12.

13.01.

21.02.

Nolikums

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC:

Mācību priekšmets

Nolikums

Olimpiādes norises laiks

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu

Nolikums

Rezultāti

Alternatīvās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Norises laiks

Nolikums

Rezultāti

Angļu valodas olimpiāde „Start-Move-Fly”

3.-5.

01.12.2016.

Nolikums 3. klasei

Nolikums 4. klasei

Nolikums 5. klase

Rezultāti

Angļu valodas olimpiāde

7.-8.

14.02.2017.

Nolikums

Rezultāti

Angļu valodas olimpiāde

10.-12.

25.01.2017.

Nolikums

Rezultāti 

Vēstures konkurss 7.-8. klašu skolēniem "Iepazīsim Latvijas vēsturisko novadu pilsētas: Kurzemes pilsētas pagātnē un tagadnē”.

7.-9.

30.11.2016.

Nolikums

Rezultāti

Erudīcijas konkurss 10.-11. klašu skolēniem

10.-11.

11.04.2017.

Nolikums

Rezultāti

Vizuālās mākslas konkurss- izstāde “Iepazīstam Jani Rozentāli”

1.-12.

20.02.- 06.03.2017.

Nolikums

Rezultāti

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm konkurss (meitenēm).

„ Latvijas daba ”

5.-9.

08.03.2017.

Nolikums

Rezultāti

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

5.-9.

08.03.2017.

Nolikums

Rezultāti

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”

4.-9.

20.02.2017

Nolikums

Rezultāti

Sākumskola – latviešu valoda

4.

04.04.2017.

Nolikums

Rezultāti

Sākumskola – matemātika

4.

04.04.2017.

Nolikums

Rezultāti

Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde

8.

09.03.2017.2.posms

13.04.2017.3.posms

Nolikums

Rezultāti

9. kl. konkurss dabaszinātnēs „Nāc un eksperimentēt sāc!”

9.

06.12.2016.

Nolikums

Rezultāti

Starpnovadu (Ogre, Lielvārde, Ķegums) vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”

1.-12.

1. kārta 23.02.2017.

2. kārta 10.03.2017.

3. kārta 22.04.2017.

1. kārtas nolikums

Rezultāti

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu

skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

1-12.

1. kārta 21.02.2017.

2. kārta 07.03.2017.

Nolikums

Rezultāti

Starpnovadu (Ogre, Lielvārde, Ķegums un Ikšķile)  mazo mūzikas kolektīvu konkurss (ar pastiprinošām iekārtām)

 

1.-12.

24.01.2017.

Nolikums

Rezultāti

Matemātikas konkurss

5.- 8.

15.05.2017.

Nolikums

Rezultāti

Rezultātu tabula

 
 X