Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Par Lielvārdes novada būvvaldes pakalpojuma maksas noteikšanu un grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija sēdes lēmumā Nr.164 “Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Paziņojums par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

30. janvāris 2017.
Lielvārdes novada dome 25.01.2017. sēdē Nr. 1 pieņēma lēmumu Nr.20 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma ...

Iesnieguma veidlapas par būvniecības procesu

30. jūnijs 2016.
Ēku iedalījums grupās saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” ...

Reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana

25. septembris 2015.
Pakalpojuma nosaukums: Reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana ...

Izziņa par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

8. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Izziņa par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam ...

Izziņas par jaunbūves tiesisko pamatu un raksturojumu izsniegšana

7. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Izziņas par jaunbūves tiesisko pamatu un raksturojumu izsniegšana Pakalpojuma sniedzējs ...

Adreses piešķiršana/mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ēkai, jaunbūvei, zemes vienībai).

6. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Adreses piešķiršana/mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ē...

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu/ precizēšanu vai maiņu

5. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu/ precizēšanu vai maiņu Pakalpojuma sniedzējs ...

Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana

5. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana Pakalpojuma sniedzējs Lielvā...

Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

5. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam ...

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (neizmantošanu) uz nekustamo īpašumu

5. februāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (neizmantošanu) uz nekustamo īpašumu Pakalpojuma ... X