Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
26538811, 65054477, 28668872
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Saite Google kartē

Policijas darba laiks katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas no plkst. 8.00 līdz 24.00.
Dežūrtālrunis policijas darba laikā 26538811
Ārpuss darba laika lūdzu sazināties ar Valsts policiju pa tālruni 110

Iedzīvotāju pieņemšanas  laiki
:
Policijas priekšnieks iedzīvotājus pieņem katru darba dienu saskaņojot pieņemšanas laiku pa tālruni 28668872.

Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbinieku sarakstu skatīt pie Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas kontaktinformācijas

Dokumenti:

Nolikums

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumi jāiesniedz Iesniegumu likuma paredzētājā kārtībā. Iesniedzot elektroniski, iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot personīgi papīra formātā – pašrocīgi parakstītam, kā arī, iesniegumu var iesniegt, izmantojot e-latvija portālu.


Pašvaldības policijas pamatpienākumi ir:

 1. kontrolēt Lielvārdes novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, vajadzības gadījumā sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu;
 2. kontrolēt citu normatīvo aktu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, uzlikt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
 3. patrulējot apsekot Lielvārdes novada administratīvo teritoriju;
 4. apzināt nepilngadīgo personu pulcēšanās vietas un novērst pretlikumīgas nepilngadīgo personu rīcības;
 5. apzināt Lielvārdes novada teritorijā mītošos bezpajumtniekus un sniegt par tiem informāciju atbildīgajām institūcijām;
 6. kopā ar atbildīgo institūciju piedalīties Lielvārdes novada pašvaldības klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas reidos;
 7. regulāri apsekot Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošās mācību iestādes, tikties ar iestāžu vadītājiem;
 8. piedalīties Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sēdēs;
 9. nodrošināt iedzīvotāju pieņemšanu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā – LNPP darba telpās, Lēdmanes un Jumpravas pagasta pārvaldēs;
 10. veikt Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izskaidrošanu novada iedzīvotājiem;
 11. veikt savlaicīgu administratīvās lietvedības uzsākšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 12. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar Valsts policiju;
 13. ja saņemta informācija, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekam;
 14. sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām;
 15. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;
 16. par administratīviem pārkāpumiem aizturētas un arestētas personas apsargāt un konvojēt;
 17. sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības;
 18. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā;
 19. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju, materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas;
 20. veikt citus likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kā arī Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu  uzdotos uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.

Saistītie raksti


Par Lielvārdes novada policijas priekšnieku iecelts Artis Mundurs

7. oktobris
7. oktobrī Lielvārdes novada domes ārkārtas sēdē par novada pašvaldības policijas priekšnieku domes deputāti iecēla ...

Pašvaldības policijas atskaite par 2019. gada jūliju

12. augusts
Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz  58 notikumiem.  Sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli. Saņ...

Lielvārdes novada pašvaldības policijai iegādāts kvadricikls un termālais binoklis

31. jūlijs
Realizēts  projekts "Valsts atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" ar ...

Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbalaiks novada svētku laikā

24. jūlijs
Lielvārdes novada pašvaldības policija Lielvārdes novada svētku dienā Lielvārdē (27. jūlijā) strādās 24 stundu režīm...

Pašvaldības policijas atskaite par 2019. gada jūniju

18. jūlijs
Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz  107 notikumiem (tajā skaitā arī uz notikumiem, par kuriem ziņa tika saņ...

Aicinām rūpēties par savā īpašumā esošo zālienu un zālāju

10. jūnijs
Katrs zemes īpašums kopumā un arī atsevišķi veido pilsētas koptēlu, šajā gadījumā Lielvārdes vizuālo tēlu. Katrs ...

Pašvaldības policijas atskaite par 2019. gada maiju

5. jūnijs
Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz  52 notikumiem.  Sastādīti 10 administratīvo pārkāpumu protokoli. Sastād...

Pašvaldības policija informē

23. maijs
Sakarā ar zaļumballi Rembates parkā Lielvārdē un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Lielvārdes novada pašvaldības policija...

Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par 2019. gada aprīli

8. maijs
2019. gada aprīlī pašvaldības policija reaģēja uz 76 notikumiem (tai skaitā arī uz notikumiem, par kuriem ziņa tika saņ...

Pašvaldības policija aicina nesmēķēt sabiedriskās vietās un nepiegružot apkārtējo vidi

20. marts
Pašvaldība saņēmusi iedzīvotājas zvanu par to, ka, pastaigājoties ar mazdēlu, ievērojusi, ka ielas un daudzdzīvokļu ...

Savlaicīgi atpazīt varmāku? Valsts Policija uzsāk informatīvu akciju #NoņemRozāBrilles

15. marts
Vardarbība ģimenē Latvijā ir viens no biežākajiem vardarbības veidiem, tomēr oficiāli par to tiek ziņots visretāk. Pē...

Atrasties uz ledus ir bīstami!

28. februāris
Pašvaldība izdevusi rīkojumu Nr.LNP1.2-1/19/27 ar aicinājumu iedzīvotājiem neuzturēties uz ūdenstilpju  ledus un ...

"Ēnu diena" sociālajā dienas aprūpes centrā un pašvaldības policijā

13. februāris
13. februārī visā Latvijā notiek "Ēnu diena". "Ēnu dienas" mājaslapā teikts: “Tās mērķis ir veicināt skolēnu izglī...

Uzmanību riteņbraucēju vecākiem!

28. septembris 2018.
Sākoties skolas mācību gadam, arvien vairāk bērni uz skolu un no skolas dodas ar velosipēdiem, tāpēc Lielvārdes novada pa...

Lielvārdes novada pašvaldības policijas atskaite par jūnijā paveiktajiem darbiem

13. jūlijs 2017.
2017. gada jūnijā pašvaldības policija reaģēja uz 76 notikumiem (tai skaitā arī uz notikumiem, par kuriem ziņa tika saņ...

Pievērs uzmanību bērnu drošībai jaunajā mācību gadā!

31. augusts 2016.
Jau atkal pienācis 1. septembris – laiks, kad skolēni atgriežas no atpūtas. Arī Lielvārdes novada pašvaldības policija 1...

Svētkos pašvaldības policija palīdz atrast puisēna vecākus

8. augusts 2016.
Jūlijs Lielvārdes novada pašvaldības policijai (turpmāk – LNPP) ir pagājis galvenokārt novada svētku zīmē. Atceroties ...

Pašvaldības policija informē par darbu šī gada jūnijā

11. jūlijs 2016.
Lielvārdes novada pašvaldības policijas (turpmāk – LNPP) priekšnieks Rihards Bērzkalns informē, ka jūnijā tika saņemti...

Pašvaldības policija informē par darbu šī gada maijā

8. jūnijs 2016.
Maijā Lielvārdes novada pašvaldības policija (turpmāk – LNPP) darbojās normālā režīmā bez īpašiem pastiprinājumiem...
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu