Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Lielvārdes novada būvvalde

Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālrunis: 65053336, 28356913
Fakss: 65053336
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


Lielvārdes novada būvvalde ir Lielvārdes novada pašvaldības struktūrvienība, kas pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.

Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritorijas plānojuma, detālplānojumiem un Latvijas būvnormatīviem.

Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 9:00-12:00; 13:00-18:00
Ceturtdienās: 9:00-12:00; 13:00-17:00.

Tikšanos citā laikā lūgums saskaņot iepriekš pa tālruni 65053336.

Būvvaldes vadītāja, novada arhitekte
Ilze Staļģe

65053336

28356913
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
314. kabinets

Būvprojektu izskatīšana un izmaiņu saskaņošanu, būvatļauju sagatavošana, kā arī dažādi ar būvniecības procesu saistīti jautājumi, jautājumi par reklāmas, kas vērsta pret publisku vietu,  atļauju izsniegšanu un teritorijas labiekārtošanas projektu izskatīšana.

Būvinspektors 

Vilnis Švagris

65020830

22013427
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
325. kabinets

Būvniecības procesu kontrole novada administratīvajā teritorijā, būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes kontrole, būvju pieņemšana ekspluatācijā, izziņu par jaunbūves tiesisko pamatojumu un būvju neesību dabā sagatavošana. Patvaļīgas būvniecības jautājumi.

Teritorijas plānotāja

Benita Šteina

65053733
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
314. kabinets

Detālplānojumu, lokālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādes vadīšana, Lielvārdes novada teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un citu plānojumu nosacījumu ievērošanas kontrole un uzraudzība. Vietējā ģeodēziskā tīkla pārzināšana un topogrāfisko uzmērījumu datu bāzes pārraudzība.

Zemes ierīcības inženiere 

Anita Bērziņa

65053570

28312848
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
325. kabinets

Zemes ierīcības jautājumu risināšana novada administratīvajā teritorijā (tai skaitā zemes ierīcības projektu izstrādes vadīšana); zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošana; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa; adresācijas jautājumi; pašvaldības zemes iznomāšanas mazdārziņiem jautājumu risināšana.

Informācijas sistēmas administrators

Laila Zemīte

65053336
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
314.kabiinets

Ar būvvaldes darbu saistītu informācijas sistēmu pārzināšana, uzturēšana, aktualizēšana, būvvaldes būvprojektu arhīva aktualizēšana, apmeklētāju konsultēšana vispārīgos būvniecības procesa jautājumos, BIS administratora pienākumu veikšana.

Ainavu arhitekte Irisa Janevica

65020830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

325.kabinets

Apstādījumu plānošana un svētku noformējuma organizēšana, koku kopšanas jautājumi.

Tekstuālā informācija par būvniecības procesu atrodama:
https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

Ģeotelpiskā informācija par būvniecības procesu atrodama:

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu