Pašvaldība - Projekti

Projekti

Kontaktinformācija:

Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa Vadītāja Airita Brenča, tālr. 65053748, mob. 28654234, airita.brenca@lielvarde.lv Projektu vadītāja Egija Sniedzīte, tālr. 65053748, mob. 29181544, egija.sniedzite@lielvarde.lv
eraf
Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā
lnp
Konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana” 2014
lnp
 2014.gada konkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai
   Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē
 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes novadā
Sporta inventāra iegāde Lielvārdes novada izglītības iestādēm
 Atbalsts Lielvārdes novada jauniešu informācijas punkta izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanai Sociālajā dienas aprūpes centrā
 Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā
 lnpKonkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai
erafŪdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta "Dzelmēs"
Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana
Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs
Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana
kpfiSaules kolektora sistēmas uzstādīšana Lielvārdes novada sporta centra
hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes  paaugstināšanai
Lielvārdes novada pašvaldības izgāztuves „Krātuves”
reģ. Nr. 74488/3665/PPV rekultivācija
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā
lnpKonkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai
erafKvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
Pašvaldības autoceļa "Plēsumi- Lielvārde- Rozītes" rekonstrukcija
erafAlternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā
Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija
Daudzfunkcionāla stadiona rekonstrukcija Jumpravā
kpfiEnergoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes Mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā
erafLielvārdes izglītības iestāžu informatizācija
erafJumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana
esfPedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
esfDarba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai