Pašvaldība - Projekti

Projekti

Kontaktinformācija:

Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa Vadītāja Airita Brenča, tālr. 65053748, mob. 28654234, airita.brenca@lielvarde.lv Projektu vadītāja Egija Sniedzīte, tālr. 65053748, mob. 29181544, egija.sniedzite@lielvarde.lv

 
lnp
Konkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai 2015. gads
 
lnp
Kultūras projektu konkurss 2015. gads
 
lnp
Konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana” 2015. gads
eraf
Publisko interneta pieejas punktu izveide Lielvārdes novadā
Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā
Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā
   Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība Lielvārdes novadā
kpfi Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Pūt vējiņi”
kpfi Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”
eraf
Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā
lnp
Konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana” 2014
lnp
 2014.gada konkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai
   Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē
  Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes novadā
Sporta inventāra iegāde Lielvārdes novada izglītības iestādēm
  Atbalsts Lielvārdes novada jauniešu informācijas punkta izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanai Sociālajā dienas aprūpes centrā
  Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā
 lnp Konkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai
eraf Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta "Dzelmēs"
Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana
Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs
Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana
kpfi Saules kolektora sistēmas uzstādīšana Lielvārdes novada sporta centra
hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes  paaugstināšanai
Lielvārdes novada pašvaldības izgāztuves „Krātuves”
reģ. Nr. 74488/3665/PPV rekultivācija
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā
lnp Konkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai
eraf Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
Pašvaldības autoceļa "Plēsumi- Lielvārde- Rozītes" rekonstrukcija
eraf Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā
Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija
Daudzfunkcionāla stadiona rekonstrukcija Jumpravā
kpfi Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes Mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā
eraf Lielvārdes izglītības iestāžu informatizācija
eraf Jumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana
esf Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
esf Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai