Pašvaldība - Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Lielvārdes novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV – 5070, Latvija
E - pasts: dome@lielvarde.lv,
Tālrunis: 65053370,
Fakss:
65053775

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Otrdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00
Trešdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00
Ceturtdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 15.00
Apmeklētājus pieņem*:
Pirmdienās 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Ceturtdienās 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
*Iepriekš vienojoties ar attiecīgo speciālistu par apmeklējuma laiku


Darbinieku kontaktinformāciju skatīt šeit


Rekvizīti:


LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90000024489
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV- 5070

Norēķinu konti:


HABALV22
AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X
AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22
Valsts kase
LV57TREL9800932741410

PARXLV22
AS Citadele banka
LV91PARX0012441465123


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

map